13.5.2015

Evoltuutiokissa 2.0 ja muhkeat tassut


Evo, se kaunis rauhanlähettiläs, joka usein köllöttelee kissakahvilan tuoleilla ja sohvilla. Hänen koko nimensä on kuitenkin Evoluutiokissa 2.0 ja se tulee siitä, kun evoluutio on tuonut Evolle isot muhkeat tassut lisävarpaineen. :)

Evo, the pretty peace ambassador, who is often chilling on cat cafe's chairs and sofas. His whole name is actually Evolution cat 2.0 and it becomes from the fact, that evolution has brought Evo big paws with extra toes. :)Maailmanennätys
Evolla on yhteensä 28 varvasta, tavallisesti kissalla on 18 varvasta. Virallista maailmanennätystä varpaiden määrästä pitää Canadalainen Jake samaisella varvaslukemalla kuin Evo. Näin ihan puolueettomastihan meidän mielestä Evo on paljon ihanaisempi. :P

World record
Evo has in total 28 toes, regulary cats have 18 toes. The official world record is held by Canadian Jake with the same toe-amount as Evo. Totally without any favoring we think Evo is much more lovelier. :PPolydaktylia
eli monisormisuus, aiheutuu geenivirheestä ja sen seurauksena henkilölle tulee enemmän sormia tai varpaita. Tämä ei ole niin harvinaista kissojen keskuudessa. Monivarpaisuutta esiintyy useasti etenkin Maine Coon-rotuisilla yksilöillä, joilla noin 40% on tavallista enemmän varpaita. Ensimmäinen tiedetty havainto on tehty 1600-luvulla Bostonissa (wikipedia).
Varpaat eivät yleisesti haittaa kissan elämää, eivätkä ne ole kivuliaita. Varpaita kannattaa kuitenkin tarkkailla ja ottaa tarvittaessa yhteyttä eläinlääkäriin.

Polydactyly
which means many fingers and it's caused by a genetic abnormality and it has an effect to create more fingers or toes. This is not that rare among cats. Several toes is often seen with Maine Coons, where around 40% have more toes than normal amount. First record of this has been made in Boston in the 1600's (wikipedia).
The toes do not usually bother the cat's life or be painful. It's still good to keep on eye on the toes and if needed, contact a vet.Laivakissa
Monivarpaiset kissat ovat olleet erityisen suosittuja laivoilla, sillä useamman kynnen ansiosta hiirien ja rottien metsästys on sujunut paremmin ja myös myrskyjen keskellä ote piti paremmin. Etutassuihin kehittyy usein "peukalot", joiden ansiosta kissa kykenee tarttumaan paremmin asioihin ja esimerkiksi köysiin. Monivarpaiset kissat selvisivät merellä paremmin ja monien merimiesten mielestä ne toivat lisäksi hyvää onnea.

Ship's cat
Cats with many toes have been especially popular on ships, because with more claws have been able to hunt mice and rats better and also in the middle of storms gotten a better grip from the ship. To the front paws there many times become "thumbs", which makes the cat to be able to get a hold of things better and for example ropes. Cats with many toas survived better on the sea and many sailors thought they were bringing good luck as well.Hemingway
Kirjailija ja nobel-palkinnon voittaja Ernest Hemingway oli suuri monivarpaisten kissojen fani saatuaan ensimmäisen monivarpaisen valkoisen kissan laivan kapteenilta. Hemingway keräsi lukuisia monivarpaisia kissoja kotiinsa ja kuolemansa jälkeen hänen talostaan tuli museo ja kissojen koti. Tänäkin päivänä elää näiden kissojen jälkejäisiä. Koska Hemingway oli niin suuri varvaskissojen fani, kutsutaan monivarpaisia kissoja usein Hemingwayn kissoiksi.

Hemingway 
Writer and a nobel-prize winner Ernest Hemingway was a huge fan of cats with many toes after receiving his first white polydactyl cat from a ship's captain. Hemingway collected several cats with more than regular amount of toes to his home and after his death, his house became a museum and home for his many cats. Untill this day there are living their descendants. Because Hemingway was such a big fan of polydactyl cats, they are often called Hemingway cats.Other nicknames:
"conch cats", "boxing cats", "mitten cats", "mitten-foot cats", "snowshoe cats", "thumb cats", "six-fingered cats", "Cardi-cats"Purrrmiau

3 kommenttia: