26.6.2015

Ainaiset torkkujat


Joskus tuntuu siltä, että kissat nukkuvat aina ja se pitää kyllä paikkaansa, sillä kissat nukkuvat yli puolet elämästään! Nukkuva kissa kuvastaa usein tyytyväisyyttä ja tyyneyttä, silloin on myös hyvin paljon helpompi saada kissasta valokuvia. :D

Sometimes it feels like cats are always sleeping and it's somewhat true, because cats sleep more than half of their lives! Sleeping cat is often thought as the perfect image of tranquility, it's also a time when photos are much more easily taken. :D


Eri lajeilla nukkuminen liittyy lähes aina ravintoon. Milloin on ruokaa ja saalista liikkeellä, sekä lajin koko ja ruokavalio. Esimerkiksi suuri lehmä joutuu syömään suuria määriä ja työstämään ruokaansa, jolloin ne nukkuvat vain noin viisi tuntia vuorokaudesta. Pieni hiiri taas joutuu syömään joka toinen tunti, että se pysyy hengissä. Kissan ruokavalio on proteiinipitoista ja keho sitä pystyy varastoimaan, tällöin jää aikaa myös nokosille. Kissat ovat joutuneet saalistamaan öisin ja hämärään aikaan, jolloin niille on kehittynyt hyvä hämäränäkö. Australiassa taas kissojen ravintona on paljon matelijoita, jotka ovat päivisin hereillä, ei tarvikaan saalistaa niin paljon öisin ja päivärytmi on hieman enemmän ihmisten mukainen.

With different species sleeping is almost always related to food. When there's food and prey moving, also the size and diet of the species affects. For example large cow has to eat bigger amounts of food and work for the digestion, so they sleep only about five hours a day. Little mouse though has to eat every other hour, so that it stays alive. Cat's diet is very protein based and the body can store it, so there's time left for napping. In Australia reptiles are a big part of cat's prey, which are awake during the day, so there's not so much need to hunt during the night and the day rhythm reminds more like the one people have.


Kissat nukkuvat noin 16-18 tuntia vuorokaudesta tai parempi sana on torkkua, sillä suurin osa unesta ei ole syvää unta. Usein vaikka kissa näyttää nukkuvalta, se voi olla silti valppaana ympäristöstään. Silmäluomet ovat monesti vain osittain kiinni ja ohut vilkkuluomi näkyvissä, tämä mahdollistaa varjojen näkyvyyden ja kissa on heti tarvittaessa valppaana. Myös korvat voivat viestiä tarkkaavaisuudesta. Kuten ihmiset, kissatkin liikuskelevat unissaan. Muun kehon ollessa täysin rentona, voi tassut, viikset ja korvat nytkähdellä ja usein ajattelemme tämän liittyvän saalistuskokemuksiin ja uniin.

Cats sleep about 16-18 hours a day or a better word to describe is napping, because most of the time it's not deep sleep. Even though cat seems to be sleeping, it can still be in watchful about the surroundings. Eyelids are often only partially open and the white thin eyelid is showing, this allows shadows to be seen and if needed the cat is immediately alert. Also ears can be a sign of watchfulness. Like humans, cats move in their sleep. While the rest of the body is totally relaxed, paws, whiskers and ears can be twitching and usually we think it's related to hunting experiances and dreams.


Kissa purkaa energiaansa nopeissa pyräyksissä useita kertoja päivässä ja tarvitsee niiden jäkeen mukavan lepopaikan, minne se pääsee nopeasti ja missä on suojaisaa. Kissat suosivat monenlaisia nukkumapaikkoja, niin kotona kuin luonnossakin. Suosittuja paikkoja ovat monet rauhalliset piilot ja erityisesti lämpöiset ja pehmeät paikat. Sellaisia voi olla pyykkikori, sohvan reunus, viltin alla tai mukava kiipeilypuun taso. Kissat eivät yleensä jää suojattomalle paikalle, vaan suosivat paikkoja missä on seinustaa, reunaa tai muuta suojaa takana tai päällä. Pidemmille unille ne vetäytyvät useinkin korkeille paikoille, mistä näkee hyvin ympäristönsä. Kissat tulevat myös syliin nukkumaan ja olemmekin usein hyvin otettuja siitä, onhan se aika kunnia asia saada kehräävä karvapallo syliinsä torkkumaan. Monesti tällaisen kohteeksi joutuu henkilö, joka ei ole huomioinut kissaa millään tavalla. Tällöin kissa tietää, että siellä se saa ainakin olla rauhassa.

Cat unloads it's energy in fast moments several times a day and afterwards needs a nice place to rest, where can get to quickly and where they can have private space. Cats favor many kinds of sleeping places, like peaceful hideouts and especially warm and soft places. Those can be a laundry basket, on top of the back of a couch, under a blanket or a nice place on a climbing tree. Cats don't usually stay in defenseless places, instead they like to be next to a wall, edge orhaving some other sheltering behind or on top of them. For a longer sleep they usually go to some higher place where they can see their surroundings. Cats also come to people's laps to sleep and we're usually very honored by this, well it's always nice to get a purring furball napping in your lap. Many times this gesture is made towards someone who hasn't payed any attention to the cat. This way the cat know, that there it can be peacefully. 


Kissojen nukkuma-asennosta voi lukea monia asioita, kuten onko kissalla kylmä tai kuuma. Viileässä kissa käpertyy keräksi ja säilyttää ruuminlämpönsä tiukasti kehossa, kun taas lämpöisessä kissa pitkin pituuttaan ja päästää masunkin kautta ylimääräistä lämpöä pois.

There can be red alot of things by looking at cat's sleeping posture, like id the cat is cold or hot. In a cool place cat will curl up into a tight round ball and keeping their body heat to themselves, but when in a warm place they will stretch long and let extra heat away even from their tummies. 


Purrrmiau

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti