20.10.2015

Kissojen käyttäytyminen


Kissojen käyttäytyminen - lyhyt oppimäärä
Short introduction to cat behaviour


Eri lajin käyttäytymisestä on hyvä tietää hieman, oli sitten tekemisissä satunnaisena kissan rapsuttelijana tai ihmispalvelijana, huom. ei omistajana. Näin kissat näkevät asian, sillä ovathan ne ainakin omasta mielestään lähes tai kokonaan jumalia, mutta vähintään paikan arvokkain henkilö. ;)

Jokaisella lajilla on ominaispiirteitä, jotka voivat erota muista lajeista hyvinkin paljon. Tässä siis pieni opas miten tulkita kissan kehon kieltä. Tärkeitä tekijöitä ovat korvien ja hännän asento, sekä silmien katse. Viikset ovat myös ihan oma maailmansa. On hyvä muistaa, että jokainen lajin edustaja on myös oma yksilönsä ja voi omata erilaisia piirteitä. Siksi on hyvä rauhassa tutustua uusiin kissoihin ja etenkin opetella yhteisymmärrys samassa taloudessa asuvien pörheiden kumppanien kanssa.

It's good to know a little bit about the behaviour of different species, when being a occasional cat caregiver or a manservant, note - not an owner. This is how the cats see it, or at least they think of themselves as nearly or total gods, but at the very least the most valuable person present. ;)

Every species have their own certain features, which can differ very much from other species. Here's a little guide to how to read cat body language. Major elements are the position of the ears and the tail, also the look in the eyes. Whiskers are a whole world of their own. It's good to remember, that each representative of their species are their own individuals and can have their own kind of features. This is why it's good to take your time when getting to know new cats and especially find a mutual understanding with the fluffy family members living under the same roof. 

Ystävällinen  -  Friendly

 Pää ja häntä ylhäällä, korvat rennosti. Kissa on ystävällisellä tuulella ja sen kanssa voi hyvin sosialisoida.
Head and tail up, relaxed ears. The cat is in a friendly mood and can be well socialized with. Kiinnostunut  -  Interested

 Kissan häntä on rennompana, korvat valppaana ja tutkailee ympäristöäännsä. Kissaa voi vaikka tervehtiä ja kokeilla leikittää.
The cat's tail is more relaxed, sharp ears and exploring the surroundings. Cat can be for example greeted and try to play with it.Huolestunut  -  Worried

Häntä ja takapää on alhaalla, korvat hieman kääntyneet alaspäin ja kissa voi olla myös hätääntynyt. Kissaa voi yrittää hyvin varovaisesti rauhoitella, mielellään hänelle tuttun henkilön toimesta, tai antaa sen rauhoittua itsekseen.
Tail and the behind is low, ears have turned a bit downwards and the cat might be frantic. Can try to gently calm the cat down, preferably by someone familiar person or let it calm down by itself.Kauhistunut  -  Terrified

 Kuvasta poiketen paksuuntunut ja pörrööntynyt häntä, selkä hieman köyryllä, korvat ja pää alempana. Kissa on valmiina lähtemään karkuun tai mahdollisesti puolustautumaan. Kissa kannattaa ehdottomasti jättää rauhaan. Läheinen henkilö voi yrittää tervehtiä ja antaa kättään haistettavaksi pysyen itse matalana ja pienenä, vältä suoraa katsekontaktia. Tällä yritetään hieman rauhoittaa kissaa. On hyvä antaa hieman aikaa.
Unlike in the image, a thickened and furred tail, back is a bit arched, ears and head lowered. The cat is ready to run away or possible to defend itself. The cat is definitely better to leave alone. A very familiar person can try greet and give their hand to be smelled while trying to stay low and be small, avoid direct eye contact. This is to try and calm down the cat. It's good to give a little time.Hyvin peloissaan tai Vihainen  -  Very terrified or Angry

Tämä kissa on mitä luultavimmin ilmoittanut erilaisilla eleillä jo aiemmin olotilastaan ja on nyt äärirajoilla. Kissa aikoo puolustaa itseään ja sitä ei kannata lähestyä! Merkkinä tästä köyryinen asento, korvat ihan alhaalla, hyvin pörröinen häntä, karvat pystyssä ja sähinä.
This cat is most likely made known their mood with different gestures already and is now at their limits. The cat is going to defend itself and should not be approached! Signs are an hunched body, ears totally down, very furry tail, hairs standing up and hissing. Pelästynyt  -  Frightened 

Kissa vetäytyy taaksepäin ja tekee itsensä pienemmäksi. Tällöin on syytä hitaasti peruuttaa pois ja antaa kissalle aikaa toipua. Kissa voi olla jokseenkin huonolla tuulella, eikä halua ihmisläheisyyttä.
The cat is drawn back and making itself smaller. At this time it's appropriate to slowly back off and give the cat some time to get over it. The cat can be in a somewhat bad mood and doesn't want human attention.Peloissaan  -  Afraid

Syystä tai toisesta kissa on hyvin peloissaan ja haluaa piiloutua. Älä pahenna kissan oloa väkisin lähestymällä, vaan odota, että kissa on jälleen avoimemmalla tuulella.
For one reason or another, the cat is very afraid and wants to hide. Don't make it worse by forcibly getting close, instead wait for the cat to be in a more open mood again.Uhattuna  -  Threatened

Kissa on peloissaan ja tuntee olonsa uhatuksi, jolloin se reaktiomaisesti puolustautuu. Nyt on vaarana saada kynsistä. Vetäydy hitaasti pois. Kissaa voi yrittää rauhallisesti lähestyä uudelleen vaikkapa 20 minuutin päästä ja tarkistaa mikä on fiilis.
The cat is afraid and feels itself threatened, when it reacts by defending. Now there's a danger to get some scratches. Slowly back off. The cat can be tried to calmly approach again in about 20 minutes and see how they are feeling then. 


Ärtynyt  -  Irritated

 Kissan häntä heiluu, tämän tarkoitus on täysin päinvastainen kuin koirilla. Kissa on ärsyyntynyt. Kissan silmät voivat näyttää myös vihaiselta ja se saattaa tassulla läppästä tai purra lähestyttäessä. Häntä voi heilua myös vaaniessa saalista.
The cat's tail is moving, the meaning of this is the exact opposite than what we're learned with dogs. The cat is irritated. The cat's eyes can also look angry and might be offensive if approached. The tail can also be swinging when stalking a pray.Tämä on minun  -  This is mine

Kissa erittää omaa hajuaan esineisiin ja ihmisiin puskemalla. Tällä tavoin se muistaa mikä on tuttua ja turvallista. Kissa osoittaa tällä tavoin myös hellyyttä ja läheisyyttä. Monet kissat tekevät näin silloin, kun haluavat jotain. Eri kissoilla on erilaisia tapoja puskea, jotkut puskevat lujaa päin, toiset hyvin kevyesti ja toiset voi vaikka hypätä ja puskea.
Cat secretes it's own odour to objects and people by butting. This way it remembers what is familiar and safe. This is the way the cat shows affection and closeness as well. Many cats do this also when they want something. Different cats have many ways to do head butting, some do it hard, some very light and gently and some even jump.Saalistava  -  Predatory 

Kissa on matalalla, yrittää olla huomaamaton ja liikkuu hyvin hitaasti, mutta tekee pieniä pyrähdyksiä aina välillä. Se yrittää olla äänettömästi. Kissa yrittää olla piilossa saaliilta ja muilta saalistajilta. Tällöin kannattaa yrittää leikkiä kissan kanssa lelulla, mitä se saa napata kinni. Erityisesti sisäkissat tarvitsevat paljon virikkeitä ja yhteisiä leikkihetkiä leluilla tai vaikka ruokanapujen piilotusta.
The cat is very low, trying to be unnoticed and moving very slowly, but doing some sprinting every now and then. It tries to be very silent. Especially indoor cats need a lot of stimulants and shared playtime with toys or perhaps hiding little pieces of food.Valpas  -  Alert

Kissa on tarkkaavainen, hännän pää on ylhäällä ja korvat pirteänä pystyssä. Kissa huomaa nyt herkästi ympäristönsä tapahtumat ja voi olla vaikkapa leikkisällä tuulella. Kissojen korvat tarkkailevat usein ympäristöä, vaikka kissa muuten näyttäisi olevan lepäämässä.
The cat is very attentive, the tip of the tail is a bit upwards and the ears are perky and up. Now the cat easily notices what's happening around it and can be perhaps in a playful mood. Cat's ears are usually observing their surroundings, even though the cat seems to be resting.Rento & Ystävällinen  -  Relaxed & Friendly

Kissa on oikein hyvällä tuulella, se siristää silmiään, sekä korvat ja häntä ovat rennosti. Kissaa on tällöin hyvä lähestyä, tervehtiä, eli antaa käden haistettavaksi, ja katsoa puskeeko kissa kättä, jolloin sitä voi silittää ja rapsutella.
The cat is in a very good mood, it squints the eyes, also the ears and the tail are relaxed. The cat is easily approached and greeted, which means to give a hand to be smelled and see if the cat head butting the hand, then it's a good time to pet it.Rentoutunut  -  Relaxed 

Nyt on kissanpäivät! Kissa on rennosti ja nauttii olostaan, se voi siristellä silmiään, eli hymyillä kissan kielellä ja pitää rauhallisesta silittelystä.
Now it's cat life! The cat is relaxed and enjoying themselves, it can be squinting eyes, which means smiling in cat language and like some calm petting.Luottavainen  -  Trusting 

Kun kissa paljastaa masunsa, on se silloin suuren luottamuksen ele, koska maha on haavoittuvainen kohta. Huomioi, että tämä ei ole kutsu masurapsutukseen! Muuten voit saada kynsistä. Kuumalla ilmalla, kissat päästävät lämpöä mahastaan ja voivat ottaa kissanokosia näin.
When a cat shows it's tummy, it's a gesture of a great trust, because the stomach is a very vulnerable spot. Note, that this is not an invitation to a belly rub! Otherwise you can bet some claws on you. On a hot weather, cats let heat out from their tummy and can take catnaps like this.Tyytyväinen  -  Satisfied

Kissa ottaa rennosti, sillä on kaikki hyvin ja se luultavasti jopa kehrää. Tassut ovat levällään, häntä ja korvat rennosti. Kissa voi käydä silittämässä, mutta jatkuvasti kissoja ei saa silti häiritä. Kissojenkin pitää saada välillä levättyä, että ne jaksavat taas leikkiä ja touhuta ihmisten, sekä muiden kissojan kanssa. Etenkin, jos kissa eristäytyy korkealle, hyvin matalalle tai piiloon, on se merkki siitä, että se haluaa olla rauhassa.
The cat is taking it easy, everything is okay and it is probably purring. The paws are a bit spread, tail and ears relaxed. The cat can be given some calm affection, but cats should not be continuously disturbed. Even cats need to get their rest, so they have energy to play again and have fun with people and other cats. Especially if the cat draws itself somewhere high, very low or to hiding, it's a sign, that it wants to be left alone.


Purrrmiau

3 kommenttia:

 1. Mikäs kissan mieliala on, kun se on ns. kissa-asennossa? Eli mahallaan, häntä voi olla kiertynyt sivulle kehoa myöten, etutassut ovat kehon alle kääntyneinä siten, että tassujen päät ovat sisään päin kääntyneet. Takatassutkin ovat kehon vieressä. Yleensä kissa näyttää nuokkuvan, sillä sen silmät ovat viiruina tai välillä se voi myös avata ne. En tiedä, osaatteko kuvitella, mitä tarkoitan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämäpä onkin ihan unohtunut postauksesta! Hyvä huomio! :D
   Kyllä asento on hyvin tuttu ja se menee aikalailla tuohon rentoutunut-asennon rinnalle. Kissa ottaa leppoisasti, tassujen asento viittaa siihen, ettei se ole juoksemassa pois, koska anturat eivät kosketa lattiaa/muuta pintaa. Kissa silti usein tarkkailee ympäristöänsä tässä asennossa, vaikka näyttääkin ihmisen silmiin hyvin rauhalliselta.

   Poista
 2. Olen kuullut paljon tarinoita kissan hännän heilumisesta. Yksi mieleenpainuneimmista on se, että jos koko häntä heiluu niin kissa on leikkisä ja vaaniva ja jos vain hännän pää heiluu niin kissa on ärsyyntynyt.
  Onko koko hännän heilumisella ja hännän pään heilumisella eroa tai jotain (:

  VastaaPoista