31.10.2015

Myyttejä mustista kissoista


Halloweenin liittyy monenlaista mystistä ja synkkää, kuten myös kissoja, mustia kissoja. Näistä pörheistä mustista karvakorvista on aikojen saatossa liikkunut yhtä jos toista myyttiä. On huonoja ja hyviäkin asioita, jotka usein vaihtelevat maailmankolkkien välillä täysin päinvastaisesti.

Mustien kissojen uskomusta huonon onnen tuojana ei täysin tunneta, mutta siihen voi liittyä kissojen kyky liikkua huomaamattomasti, niiden hämäränkö ja metsästys yöaikaan, sekä myös yhteys Egyptiläiseen uskontoon, mikä herätti epäilystä kristittyjen joukossa. Pelkästään musta väri on liitetty pimeisiin ja pahoihin voimiin. Mustien kissojen kansantaru vaihtelee hyvin paljon kulttuurien mukana, mutta usein kissoilla ja etenkin mustilla kissoilla on oma osansa. Seuraavana muutamia. :)

There's many mystical and dark things related to Halloween, like cats, black cats. There have been many myths throughout the time about these fluffy black furtails. Some things are bad and some are good, which can have exactly opposite meanings in different parts of the world. 

The origin of black cats being the bringers of bad luck is not fully known, but it might have something to do with the cats' ability to move unnoticed, their night vision and hunting during the night, also their contact to Egyptian religion, which made some Christians feel uneasy. Just the colour black has been thought to represent dark and evil powers. Black cats' folklore varies a lot with different cultures, but often cats and especially black cats have their part. Here's a few of them. :)


9 myyttiä mustista kissoista
9 myths about black cats


1. Monessa länsimaassa, kuten Yhdysvalloissa, ajatellaan tuovan huonoa onnea, jos musta kissa kävelee tiesi yli, mutta Isossa Britanniassa tämän ajatellaan tuovan hyvää onnea.
In many western countries, like the United States, it is thought to bring bad luck, if a black cat crosses your path, but in the Great Britain this is thought to bring good luck.


2. On uskottu, että mustan kissan hampaat ja karva ovat myrkyllisiä. Karvan nielaisu olisi välitön kuolema. Hengityksestä on uskottu saavan keuhkovaivoja.
It has been believed, that black cat's teeth and hair are poisonous. Swallowing the hair would mean an instant death. Breathing troubles have been believed to come from their breath.


3. Japanissa musta kissa on onnen tuoja.
In Japan black cats mean good fortune.


4. Muinaisessa Egyptissä palvottiin etenkin mustia kissoja, joiden tappaminen oli kuolemalla rangaistava rikos. Kissajumala Bastetin suosion uskottiin saavutettavan pitämällä kotona mustia kissoja.
They worshiped especially black cats in ancient Egypt, killing one was a crime punishable by death. It was believed to gain the favour of cat goddess Bastet if black cats were kept in the house.


5. Kalastajien vaimot pitivät usein kissoja siinä toivossa, että niiden yliluonnolliset voimat pitäisivät miehet turvassa ja vaaran poissa kotoa.
Fishermen's wives kept black cats, hoping the the cat's supernatural powers would keep their husbands safe and danger away from home.


6. Jos vieras musta kissa tulee kylään, on sen ajateltu tuovan kodille hyvää onnea, mutta jos se jää asumaan, toisi se taas epäonnea.
If a strange black cat comes to visit, is has been thought to bring good luck to the house, but if it stays for good, then it would be misfortune.


7. Merirosvot uskoivat, että jos musta kissa kävelee kohti, se tuo huonoa onnea, mutta jos se kävelee pois päin, se merkitsee hyvää onnea. Iso-Britanniassa tämä on koettu toisin päin.
Pirates believed, that if a black cat walks towards someone, it brings bad luck, but if it walks away from one, then it means good luck. In Great Britain this has been the other way around.8. Joskus on ajateltu, että jos musta kissa astuu laivalle ja siitä pois, on laiva tuomittu uppoamaan sen seuraavalla matkalla.
Sometimes it has been thought of, that if a black cat steps on a ship and then leaves, the ship is destined to sink on it's next voyage.
Kuvassa laivan kissa Tiddles, joka oli hirmuisen innokas leikkimään kellon narulla ja palveluaikana matkasi elämässään laivoilla yli 48000km!
In the picture is a ship's cat Tiddles, who was very enthusiastic to play with the bell's rope and traveled on ships during his time of service for over 30000miles!

9. Suomessa on ollut uskomus, että mustat kissat kantavat mukanaan edesmenneiden sieluja, jolloin kissan läsnäolo on tuonut ihmisille helpotusta.
In Finland there's been a belief, that black cats carry with them the souls of passed away ones, when the presence of the cat has brought comfort to people.


Lisää mustista kissoista voit lukea aiemmasta postauksesta:
You can read more about black cats from a previous post:(Reasons why black cats are awesome!)

Purrmiau

1 kommentti: